The Way of Mastery in Nederland

Welkom op deze site, die je informeert over The Way of Mastery, het spirituele pad, doorgegeven door Jeshua (Jezus), nadat hij ons een jaar of 20 eerder Een cursus in wonderen*) gaf.

Wij zijn Ernestine Martens en Wilma Verbeek, beiden student/leraar van Een cursus in wonderen.

Wilma heeft naast haar weg met de Cursus de verdieping gezocht in het non-dualistische pad van Rupert Spira en Mooji. In mei 2020 kwam bij haar op Youtube een intrigerend filmpje langs van ene Dave Schock over het Corona virus.

Zij was er door geraakt en stuurde het door naar Ernestine, die meende dezelfde stem te horen als die in Een cursus in wonderen. Verder onderzoek op het internet bracht haar naar de site van Christmind Teachings en zo stuitte ze ‘toevallig’ op het pad van The Way of Mastery. Hierdoor werd ze diep geraakt.

Ernestine wordt al meer dan 20 jaar geïnspireerd door Een cursus in wonderen.  Ze is ook vele jaren bestuurslid geweest van het ECIW platform ‘Miracles in Contact’ en kent vanuit die hoedanigheid heel veel Cursus studenten en -leraren.

Toch hadden we geen van beiden ooit iets over The Way of Mastery gehoord.

Ons enthousiasme inspireerde weer anderen. Inmiddels zijn verschillende groepen ontstaan, toegewijd aan het beluisteren, lezen en toepassen van The Way of Mastery.

We vinden dat The Way of Mastery meer bekendheid verdient en een manier daarvoor is door middel van een website. Verzoek om toestemming hiervoor aan Jayem, het ‘kanaal’ waardoor dit onderricht tot ons kwam, leverde per omgaande een positief antwoord. Hier is ie dan…

We hopen dat in Nederland een grote, toegewijde Way of Mastery (WoM) gemeenschap ontstaat en dat dit mede bijdraagt aan ‘de geboorte van een miljoen Christussen’.

Laatst bijgewerkt: 25-07-2021

*) Een cursus in wonderen is een diepgaand spiritueel pad, dat Jezus dicteerde aan Helen Schucman van 1965 tot 1972. Je vindt het in een blauw boek, dat in meer dan 25 talen is vertaald en waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren zijn verkocht.

This post is also available in: Engels