Epiloog

Terwijl ik je schrijf, zittend aan mijn bureau op de veranda van onze tempelzaal in de Alam Cinta Ashram in Ubud, Bali, bedenk ik me dat er eigenlijk maar twee dingen zijn die ooit echt gebeuren.

Ten eerste, het is hoogst merkwaardig dat de Droom van Afscheiding überhaupt kan bestaan. Ik noem dit de ‘grote kosmische grap’.

 

Ten tweede, en dat is oneindig veel opmerkelijker: er wordt hulp gestuurd zodat we uit de Droom kunnen ontwaken en volledig kunnen verblijven in de vanzelfsprekende Waarheid van Wie We Werkelijk Zijn, levendig, wakker, vrij van lijden en volledige mede-scheppers met het Goddelijke in het uitbreiden van het Goede, het Heilige en het Schone. Ik noem dit het Naadloze Leven, vrij van inspanning, gedragen door de Genadestroom, waar wonderen natuurlijk zijn, en alle dingen stralend in het licht van Liefde. En dat begint in dezelfde seconde waarop een wezen oprecht om de hulp vraagt die de ziel inderdaad zal bevrijden!

 

De Jeshua Brieven bevatten werkelijk de Waarheid die alle dingen bevrijdt, want ik heb ervaren dat Hem volgen mij tot het inzicht heeft gebracht waardoor ik durf te zeggen dat dit eenvoudige boek van weinig woorden de kracht, wijsheid en diepe Waarheid bevat die in staat is de berg te verzetten waar het om gaat: de stapel illusies die wij om onszelf heen hebben gestrooid en naar buiten hebben geprojecteerd om de wereld te maken!

 

Ik verzeker je dat het geen boek is om één keer te lezen, maar een universeel beschikbare ervaring om te doorleven. Je zult er waarschijnlijk niet zo lang over doen als ik, want ik kan me niemand voorstellen met grotere weerstand en slimmere ontwijkingsstrategieën dan ik!

 

Het is 23 jaar geleden sinds deze Brieven werden geschreven in de eerste periode van mijn feitelijke ontmoeting met Jeshua. Ik ben tot het besef gekomen van de buitengewone waarheid dat Jeshua (de man) de daadwerkelijke ‘incarnatie’ van God was en is, die ons onze ware aard toont, ons Ware Zelf. En jij, beste lezer, bent exact wat Hij is.

 

Er is eenvoudig geen enkele manier om het geheim van Zijn Evangelie te begrijpen, het geheim van het Leven zelf, totdat men deze laatste reis maakt uit de illusie van Afscheiding, een reis die het kleine zelf en de wereld totaal verpulvert, naar de stralende, eeuwige aanwezigheid van de Echte Wereld, waar alles liefdevol wordt gedragen in de buitengewone Waarheid dat God alom aanwezig is, en Liefde overwint, altijd! Heel simpel, we rusten in het licht dat God IS.

 

Toen ik er voor het eerst vol angst mee akkoord ging om dit boek te schrijven, – en daarna schopte en schreeuwde toen het op wonderbaarlijke wijze openbaar werd gemaakt – kon ik niet weten wat er zou volgen. Niemand kan weten wat God door middel van hen zal scheppen wanneer zij deze laatste sprong in het diepe nemen, en het heil van Ontwaken als hun enige taak stellen.

 

Het Jeshua Materiaal is, ronduit ontzagwekkend in zijn rijkdom, de diepte van zijn Wijsheid, en zijn unieke kracht om het bewustzijn te transformeren in de Herinnering van Christus; Hij alleen is het Bestaan van ons aller bestaan. Duizenden zijn aangeraakt, genezen en getransformeerd door al het materiaal en het echte, levende Pad dat hij voor ons allen heeft uitgehouwen. Neem een kijkje op onze website www.wayofmastery.com om te zien hoe rijk dit Pad werkelijk is.

 

Hij bracht me tot het ontdekken van de diepere dynamiek van hoe deze Droom werkelijk ontstaat, en wat nodig is om hem diepgaand te ontrafelen. Hij deed mij de kracht van de adem begrijpen, en hoe de dynamiek van onze geboorte de patronen samenvat van de ziel, gevangen in de droom van de verloren zoon. Hij leidde me ook diep in de studie en contemplatie van Zijn Bijbelse leringen in Zijn eigen oorspronkelijke taal, het Aramees. Hij nam mij mee naar de hoogten van meditatie en naar de diepten van mijn zielsangst, vol oude schuldgevoelens die door angst afgeschermd waren gebleven.

 

En zo heb ik geleerd dat Liefde – en alleen Liefde – werkelijk geneest.  En door het ontdekken van de kracht van Liefde in mij om alle dingen te omarmen, ben ik volledig en voorgoed ontwaakt tot het veld van Liefde dat alle dingen overdekt; de Hemel is, precies hier en precies nu.

 

Deze vierde editie komt, niet onverwacht, op een moment dat ik met overtuiging kan weten dat Zijn meesterplan voor dit Werk – dat zich gedurende deze vele jaren nauwgezet heeft ontwikkeld – nu in vervulling gaat. Hij heeft eens gezegd dat het doel van dit Werk was om een levend pad uit te houwen waardoor de ziel werkelijk ondersteund wordt in de staten en fasen van illusie naar ontwaken in de Geest van Christus; geen geringe taak!

 

Zoals je misschien hebt gemerkt, is het woord “Way” toonaangevend in Zijn leringen. Pas onlangs heb ik geleerd dat de allereerste groepen die zich rond Hem vormden naar Zijn leringen verwezen als…de Way! Tegelijkertijd met de wereldwijde verspreiding van deze leringen, bloeien overal Inzicht Groepen op. Er ontstaan studiebijeenkomsten, retraites en lerarenopleidingen, en er staan andere leraren op die ik tot mijn eer in de diepste zin van het woord ‘Vriend’ mag noemen.

 

En jij, beste lezer, bent de sleutel. De Hemel is niet compleet zonder jou als vervuller van je rol die dezelfde is als de mijne, en ook de Zijne: het levende bewijs van de Waarheid zijn, krachtig en magnetisch de Werkelijkheid van Liefde uitstralen, en liefde is God. En daar veel plezier aan beleven!

 

In tegenstelling tot de beperkte uitdrukking – niet meer dan een stap in het ontwaken van de mensheid – van het orthodoxe christendom, dat er vanuit gaat dat alleen Jeshua de ‘enig geboren Zoon van God’ is, heeft Zijn authentieke evangelie altijd gewacht op deze tijd, dit tijdperk, om geopenbaard, en aanvaard te worden. Zijn evangelie is zowel buitengewoon, als volstrekt eenvoudig, simpelweg omdat alleen de Waarheid dat werkelijk altijd is. En het is dit:

 

De Zoon is één, zonder tweede.

Jij (wij allen) bent zoals IK BEN.

Alleen God IS.

 

Niets kan bij toeval gebeuren. Dat je het hebt aangedurfd een boek als dit te lezen kan alleen maar betekenen dat het tijd is, jouw tijd, zoals het eens de mijne was, en eens de Zijne. Jouw tijd om je volledig te durven herinneren; jouw tijd om de sluiers van de Droom af te werpen en volledig en eindelijk tot die vrede te komen die lichtjaren voorbij het zwakke begripsvermogen van de denkgeest ligt. Jouw tijd om vrede te verwezenlijken door ‘opnieuw geboren’ te worden in, en als, de aanwezigheid ervan, en in jouw aanwezigheid wordt de wereld genezen.

 

Moge de mystieke Werkelijkheid van de Christusgeest je overstromen, doordringen en zich door jou heen uitbreiden terwijl de Schepping zacht in haar vervulling rust.

 

Moge dit plaatsvinden voorbij alle dromen van verlies, bedreiging en de noodzaak van nutteloze verdediging, terwijl we met Hem gaan zien wat Hij eens in het veld van ruimte en tijd heeft gedemonstreerd, en ons al die tijd geduldig naartoe heeft geleid:

 

Je kijkt niet naar een ander,

want je ziet alleen je Zelf.

 

Mogen wij nu leven als één daad van levende toewijding, opdat onze scheppingen alleen het Goede, het Heilige en het Schone uitbreiden, en wij worden waarvoor wij geschapen zijn – het Levende Woord – en het grootst mogelijke pad volbrengen:

 

Heb elkander lief,

zoals Ik jullie eerst heb liefgehad.

 

In eeuwige dankbaarheid aan de weerspiegeling van mijn Zelf (en het jouwe) die onophoudelijk in mijn nutteloze dromen is gekomen totdat alle duisternis is opgelost: Jeshua ben Joseph, die vraagt alleen gekend te worden als Vriend van het Hart, en Broeder van de wereld.

 

Jayem (Jon Marc),
Alam Cinta Ashram,
Ubud, Bali

 

december, 2011

 

 

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *