Voorwoord door Alan Cohen

Geloof jij dat God tot jou spreekt? Ik vind het verbazingwekkend dat we alle wereldreligies baseren op wat mensen tot wie God heeft gesproken doorgeven, maar wanneer een tijdgenoot laat weten dat het woord van de Geest in zijn hart is geschreven, zijn we geneigd hem helemaal door te lichten over zijn geloofsbrieven of vragen we ons af of hij een LSD slachtoffer is van de jaren 60.

Jezus zei, ‘Een profeet wordt nooit aanvaard in zijn eigen stad’, en ik denk dat profeten zelden worden aanvaard in hun eigen tijd. Net zoals grote artiesten en muzikanten, moeten de meeste ware kanalen van Gods woord wachten tot ze dood zijn voordat ze worden gewaardeerd. Wat accepteren we de waarheid gewillig op een afstandje! Zoals Sint Augustinus aan de Heer verzocht: ‘Geef me een spiritueel leven, maar nog even niet!’

Abraham Heschel gaf een van zijn geweldige boeken de titel: God op Zoek naar de Mens. De Grote Bron reikt altijd uit naar mensen die geraakt worden door de geest van liefde in plaats van angst. En gezegend zijn zij die bereid zijn de leringen van vrede te horen en hun inspiratie met moed en vertrouwen aan de wereld door te geven. Het zou mooi zijn wanneer meer van ons de stem van genezing vertrouwen en deze gave belonen door te handelen.

Jayem is zo iemand. Hij is een man die zichzelf voor leiding vanuit een hogere dimensie open stelde en de principes en gevoelens van zijn openbaringen op papier heeft gezet voor anderen. Natuurlijk zijn de woorden aan hem gegeven, voor ons allemaal bestemd.

Mijn diepe waardering voor de woorden van Jeshua ligt in de grote zachtmoedigheid, wijsheid en helderheid die deze lessen belichamen. Jeshua is een leraar met diepe compassie, kracht en de compromisloze intentie om alle illusies te doorzien die ons afhouden van de werkelijkheid die ons geneest. Hij adviseert ons: ’Vraag niet om verlossing. Vraag in plaats daarvan dat je ontwaakt uit elk laatste spoortje geloof in de droom dat je ooit van God was afgescheiden.’

Jeshua’s leringen bevatten het belangrijkste element voor echte spirituele vooruitgang: bruikbaarheid. De leiding van de Heilige Geest is altijd onmiddellijk, bruikbaar en efficiënt. Spiritueel advies is alleen waardevol voor zover het toegepast kan worden in je leven, en Jeshua eert de schoonheid van het leven als iets dat je in spirituele zin wakker kan maken. ‘Jouw ervaring in ieder moment is het pad naar jouw verlichting’ is een affirmatie die de meest pijnlijke ervaring kan transformeren in een gave van God. Jeshua adviseert ons ook om ‘toe te staan, toe te staan, toe te staan’, wat de deur opent voor de levenskracht van genezing om ons voorbij de beperkende overtuigingen te brengen van wat goed of slecht is. ‘De weg is makkelijk, en moeiteloos. Want wat moeite kost is van jullie wereld en niet van Mij.’

In het kort; Jeshua is een magistrale leraar en laat een mild evenwicht zien tussen wijsheid van het intellect en wijsheid van het hart. Je zou op bijna elke passage in de brieven kunnen mediteren als een doorgang naar genezing. Jeshua demonstreert dat eenvoud en meesterschap niet tegenstrijdig zijn; ze zijn één.

Toch is er een ander element in dit kostbare boek dat me nog dieper raakt. Het is Jayems openhartige weergave van zijn persoonlijk, innerlijk proces tijdens de periode dat hij het materiaal ontving, het opschreef en het nu deelt. We worden hier uitgenodigd de reis te volgen van een man die worstelde met zijn rol van iemand die de waarheid van boven doorgeeft. ‘Wie, ik?’ was een terugkerende vraag waar hij mee worstelde. We zien zijn evolutie van twijfels en verlegenheid in het begin tot de wetenschap dat hij een belangrijke functie vervult die zijn menselijk ego ver overstijgt.

Dit element in De Jeshua Brieven is vooral aangrijpend, omdat Jayem ons allemaal vertegenwoordigt, als we ons openen als kanaal en dienaar van de Geest op onze eigen manier. Er is een deel in ons dat zich afvraagt of God ons werkelijk kiest om een bepaalde missie te vervullen. Al schrijven we geen geïnspireerde woorden op en geven we geen les in metafysische principes, toch is elk van ons beslist gekozen om op een bepaalde manier licht naar de wereld te brengen. Onze weg kan muziek zijn, dans, kunst of het moederschap. De vorm is niet zo belangrijk als het feit dat ieder van ons is aangewezen om een gave te brengen, en onze bereidheid deze te brengen is een cruciale factor voor de kracht en de omvang waarmee we deze aanbieden.

Ik stel voor dat je dit belangrijke werk tegemoet treedt in een meditatieve houding en niet met logisch onderzoek. Er is hier een grote logica van de Geest, maar die logica is niet beperkt tot rationeel begrip. Veel vaker spreekt de Geest tot ons innerlijk weten. Er is poëzie hier die niet mag worden gemist. De woorden moeten worden geproefd en geabsorbeerd in stilte in een ontvankelijk hart. Stel je voor dat Jeshua rechtstreeks tot jou spreekt, dan zul je jouw boodschap vinden.

Laat De Jeshua Brieven een inspiratie voor jou zijn om op jouw manier een voertuig voor de Geest te worden. Jeshua is het er waarschijnlijk mee eens dat er voldoende studenten zijn en dat het tijd is voor meer meesters. Het doel van dit boek is niet om ons meer afhankelijk te maken van entiteiten buiten onszelf, maar om naar binnen te keren om daar de meester te vinden die we zoeken.

Mijn zegen is voor Jayem voor deze grote en nobele gave, en voor jou opdat je de kostelijke Waarheden hierin moge ontvangen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *