Blog: Leiding vragen aan de Heilige Geest

Als je voor een belangrijke keuze staat, en de alternatieven lijken voor- en nadelen met zich mee te brengen, dan kan het voelen alsof je een heftig innerlijk conflict ervaart. Op zo’n moment ben je alleszins bereid om de Heilige Geest om Leiding te vragen.

Maar hoe weet je of je werkelijk geleid wordt door de Heilige Geest?

 

Hier volgt een samenvatting van een uitgebreid antwoord op deze vraag door Jeshua, wat je kunt vinden in The Way of Transformation.

 

  • Je kunt de Stem van de Heilige Geest alleen horen als je denkgeest werkelijk stil is.
  • Begin dus je gebed of meditatie altijd met het erkennen van de Waarheid die altijd waar is, die de illusies van de wereld overstijgt: Jij kunt niet minder zijn dan zoals God je geschapen heeft. Afscheiding van God bestaat niet. Als jij dus op dit ogenblik bestaat dan kan dat alleen maar zijn omdat je, inderdaad, Eén bent met die Creatieve Bron die jou geschapen heeft naar Zijn eigen beeld en die jou toegang heeft gegeven tot alle wijsheid, alle Waarheid, en alle steun.
  • Laat je lichaam zich ontspannen en kijk dan naar binnen, naar de situatie die zich aan jou lijkt voor te doen. En zeg: Deze situatie kan mij niet schaden. Ik heb het in mijn ervaring gebracht vanuit mijn eigen wens om te groeien in wijsheid, kracht, en zekerheid.
  • Dan, herinner jezelf eraan dat alleen de Heilige Geest juist voor jou kan denken. Vraag Hem: Mijn Vriend, waar dient deze situatie voor? Welke les moet ik hieruit leren? Welke beslissing zal me in de richting van mijn diepste commitment leiden? En je weet heel goed dat, tot je denkgeest, ziel en hart geheel zijn toegewijd aan ontwaken uit elk laatste spoortje illusie, je leven als een schip zonder roer is.
  • Bedenk dat het ego altijd eerst spreekt. En merk dan dat dit rusteloosheid, innerlijke agitatie en verlies van vrede veroorzaakt. Kijk hier alleen maar naar. Probeer het niet weg te duwen.
  • Keer terug naar de erkenning van wat je in Waarheid bent en zeg: In Waarheid weet ik van niets wat het is, of waartoe het dient. Ik ben hier om te leren wakker te zijn, de belichaming van Liefde te zijn. En aan mij is één Leraar gegeven die me altijd juist zal leiden.
  • Stel dan je vraag eenvoudigweg opnieuw. Zeg: Ik hecht niet aan het antwoord, want ik vertrouw dat de Liefde mijn koers richting geeft. In stilte, wanneer je geen enkele investering in de uitkomst hebt, kan de Heilige Geest tegen jou gaan spreken.
  • Je weet dat je werkelijk geleid wordt wanneer een beeld, een gedachte, een stem, of een gevoel in je hart komt en jouw hele wezen daarmee resoneert. Er is een ogenblik van werkelijk weten: Dit is de juiste beslissing.
  • De volgende stap is deze beslissing op te volgen/ten uitvoer te brengen. Neem je rechtmatige plaats in, als de schepping van jouw Schepper, zodat het goede, het heilige en het mooie door jou heen kan worden uitgebreid.

 

Geschreven door Ernestine Martens.