Wat is The Way of Mastery?

The Way of Mastery is een zeer praktische, non-dualistische weg, doorgegeven en begeleid door Jeshua (Jezus), die ons al eerder Een cursus in wonderen gaf.

 

The Way of Mastery kan worden gezien als een vervolg op Een cursus in wonderen, maar ook als een op zichzelf staande weg. De diepgang van The Way of Mastery gaat veel verder dan intellectueel begrip of de aanvaarding van bepaalde concepten en ideeën. Het leidt ons naar onze wezenlijke, eeuwige Kern, naar een radicale gnosis: ‘kennis door datgene te zijn wat wordt gekend’. Het is de weg die Jeshua zelf gegaan is tijdens zijn leven op aarde.

 

Het doel van The Way of Mastery kan als volgt worden samengevat:

  • Een spiritueel pad creëren dat studenten begeleidt van hun eerste stappen helemaal naar ontwaken in het Christus Bewustzijn.
  • Het oorspronkelijk onderricht herstellen dat Jeshua ontving en aan zijn volgers gaf.
  • Het Christusbewustzijn uitbreiden over de aarde.

 

Het begon in juli 1987 met het verschijnen van Jeshua aan Jayem (Jon Marc Hammer). In iets minder dan 2 jaar werd Jayem voorbereid om als kanaal te dienen, waardoor Jeshua zich rechtstreeks kan richten tot studenten in onze tijd. De eerste lezing van Jeshua voor een heel kleine groep studenten vond plaats in maart 1989. Daarna volgden vele lezingen voor een allengs groter wordend publiek, gepubliceerd in de twee delen van The Early Years. Vanaf 1994 begon Jeshua een programma van drie jaar formeel onderricht, bestaande uit één les per maand. Dit is bekend als de trilogie: The Way of the Heart, The Way of Transformation en The Way of Knowing. Al het gechannelde materiaal is ongeredigeerd te lezen en te  beluisteren. (zie Boeken, audio, enz.)

 

In Nederland zijn een aantal Studiegroepen rond The Way of Mastery actief.

Je komt voort uit de Mind van de Schepper zoals een golf voortkomt uit de oceaan. The Way of Mastery