Wat is The Way of Mastery

The Way of Mastery is een buitengewoon praktische, inspirerende, waarachtige spirituele weg, doorgegeven en begeleid door Jeshua (Jezus).

In Nederland is The Way of Mastery (nog) niet erg bekend. Een aantal studenten van Een cursus in wonderen zijn er enorm door geïnspireerd geraakt.

De diepgang van The Way of Mastery gaat veel verder dan intellectueel begrip of de aanvaarding van bepaalde concepten en ideeën. Het leidt studenten naar hun wezenlijke, eeuwige Kern, naar een radicale gnosis – ‘kennis door datgene te zijn wat wordt gekend’.

Het doel van The Way of Mastery is drieledig:

  • Een spiritueel pad creëren dat studenten begeleidt van hun eerste stappen helemaal naar werkelijk ontwaken in het ‘Christus Bewustzijn’.
  • Het oorspronkelijke onderricht herstellen dat Jeshua zijn volgers gaf.
  • Het Christusbewustzijn uitbreiden over de aarde.

Het pad begon in 1987 toen Jeshua plotseling verscheen in een zee van schitterend licht in de woonkamer van Jayem (Jon Marc Hammer), die het kanaal zou worden voor The Way of Mastery. Jayem heeft de gebeurtenissen die volgden op deze verschijning beschreven in zijn boek ‘The Jeshua Letters’. Vervolgens gaf Jeshua aan Jayem ‘The Way of the Servant’, wat ‘het laatste stadium van verlichting dat in deze wereld beschikbaar is’ beschrijft.

Van 1988 tot 1994 gaf Jeshua via Jayem een aantal lezingen voor een toenemend aantal studenten. Deze zijn opgenomen en uitgeschreven. Zij zijn bekend als ‘The Early Years’. In 1994 begon Jeshua een programma van drie jaar, waarin maandelijks een les werd doorgegeven via Jayem. Dit is The Christ Mind Trilogy. De lessen werden gegeven aan een groep studenten en ook deze werden opgenomen. Ze bestaan uit ‘The Way of the Heart’, ‘The Way of Transformation’ en ‘The Way of Knowing’. Elk van deze drie ‘Ways’ moeten in zijn geheel worden bestudeerd, toegepast en geïntegreerd alvorens verder te gaan met de volgende.

In deze tijd en in de jaren erna gaf Jeshua aan Jayem een reeks alchemistische trainingen. Deze zijn bekend als ‘The Way of Mastery Living Practices’.

This post is also available in: Engels

© 2023 The Way of Mastery in Nederland